Home » Welke klachten? » Duizeligheidstherapie


ALGEMENE INFORMATIE

Duizeligheid is het gevoel dat beleefd wordt wanneer de relatie tot de ruimte om je heen verstoord is.
Normaal gesproken krijgt ieder mens voortdurend informatie over de ruimte om zich heen en over de positie die het lichaam daarbinnen inneemt. Die informatie is afkomstig van de volgende systemen:

De evenwichtsorganen. Dit orgaan is gelegen in het binnenoor en is gevoelig voor bewegingen van het hoofd, de snelheid waarmee wij bewegen en de stand van ons hoofd ten opzichte van de zwaartekracht.

De ogen. Hierdoor krijgen we informatie waar de horizon is en dus waar de zwaartekracht zich bevindt. Daarom is het moeilijker om de balans te bewaren tjdens lopen of stilstaan als de ogen gesloten zijn.

Spiergevoel. Onze spieren kunnen "voelen" hoeveel onze gewrichten belast worden. Onze nek- en beenspieren zijn hierbij het meest actief om ons evenwicht en balans in de ruimte te bewaren.

De signalen van de evenwichtsorganen, de ogen en het spiergevoel worden verwerkt in de hersenen. Vanuit de hersenen worden dan prikkels teruggestuurd naar de spieren om onze houding aan te passen of het evenwicht te bewaren.
Als er een verschil is in de waarnemingen van ons lichaam ten opzichte van de verwerking in onze hersenen kan een gevoel van duizeligheid en/of evenwichtsverlies ontstaan. Afhankelijk van verstoring in het evenwichtsorgaan of verstoring van de interactie met de oogspieren of nek- en beenspieren ontstaan verschillende vormen van duizeligheid. 

Ook andere oorzaken kunnen een licht gevoel in het hoofd geven of het gevoel flauw te vallen, zoals hyperventilatie, angst, depressie, lage bloeddruk, hartfunctieproblemen of medicatie.

BPPD

BPPD is een vorm van duizeligheid waarbij u het gevoel heeft dat de wereld om u heen draait terwijl u zelf stil staat. Dit komt doordat de oorsteentjes die in het evenwichtsorgaan aanwezig zijn, op een plaats terecht zijn gekomen waar ze niet horen.
De steentjes kunnen terecht gekomen zijn in een van de drie halfcirkelvormige kanalen, meestal het achterste of horizontale kanaal. De duizeligheidsklachten komen vaak voor als u zich omdraait in bed, overeind komt uit bed, naar boven kijkt of als u naar beneden moet kijken als u de trap afgaat of als u bukt. De ervaren duizeligheid duurt meestal niet langer dan een minuut. Vandaar dat er gesproken wordt over een Goedaardige Aanvalsgewijze Positieafhankelijke Duizeligheid.

Dit kan vastgesteld worden met de Dix-Hallpike test. Deze wordt bij vermoeden van BPPD afgenomen bij het onderzoek.


Behandeling

Afhankelijk van de plek waar de oorsteentjes terecht gekomen zijn, kunnen verschillende behandelmethoden, waaronder de Epley manoeuvre of Barbecue Roll, uitgevoerd worden om de oorsteentjes weer terug op hun plek te brengen.

Een goede behandeling is snel effectief, zodat met 1-3 behandelingen de draaiduizeligheid opgeheven kan worden.

NEK EN DUIZELIGHEID

Als duizeligheid wordt omschreven als een licht gevoel in het hoofd of een onstabiel gevoel in combinatie met wazig zicht, misselijkheid en nekpijn, wordt er wel eens gesproken over "duizeligheid vanuit de nek" Vooral als duizeligheid gepaard gaat met nekklachten.
Achterliggende ideeën hierover zijn mogelijke gewrichtsbeperkingen in de nek door bv. arthrose of spierspanningen. Bruikbare diagnostische testen ontbreken echter. 

Waarom dan toch Oefentherapie Cesar?

Spierspoeltjes in onze beenspieren en nekspieren geven informatie door naar de hersenen over de positie van het lichaam en van het hoofd. Vooral de spieren hoog in de nek, die zorg dragen voor een juiste hoofdbalans, dragen bij aan het gevoel van evenwicht. Veranderingen in het functioneren van de gewrichten en spieren van de nek kunnen leiden tot veranderde informatie naar de hersenen. daardoor wordt er verkeerde informatie teruggegeven naar de houdingsspieren om ons evenwicht te bewaren.
Ondanks dat er geen problemen met het evenwichtssysteem zelf bestaan, kan dit toch leiden tot duizeligheid, een onstabiel gevoel of evenwichtsverlies. Oorzaken van functiestoornissen in de nek kunnen langzaam ontstaan, door bijvoorbeeld arthrose. Acute oorzaken van duizeligheid waarbij de nek een mogelijke rol speelt, zien we vaak na ongevallen waarbij de nek betrokken is.

Behandeling

De therapie bestaat uit diverse oefeningen om het spiergevoel in de nek te trainen. Ook zullen bepaalde spieren sterker gemaakt moeten worden voor de stabiliteit van de nek. Andere spieren hebben juist ontspanning, rektechnieken of therapeutisch mobiliserende technieken nodig om soepeler te worden.
Om de samenwerking tussen de nek- en oogspieren te bevorderen, maken we gebruik van oefenmateriaal waarbij tegelijkertijd de ogen en de nek geoefend worden.

VESTIBULAIRE REVALIDATIE

Vestibulaire revalidatie is revalidatie van het evenwichtsorgaan door stapsgewijs oefeningen te doen, die geleidelijk aan in moeilijkheidsgraad opklimmen.